SMASH BURGARE

Smash Burgare

Härmed presenterar vi våra nya serie med smash burgare
Ni kan välja sides och sallader till alla våra hamburgare.

Sides

Sallader

Smash Burgare

Härmed presenterar vi våra nya serie med smash burgare
Ni kan välja sides och sallader till alla våra hamburgare.

Sides

Sallader